Wzór recepty

Wzór recepty

Wzór recepty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2023 r. poz. 487)

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2012 r.; aktualizacja: 29 marca 2024 r.