Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych:

1. W celu uzyskania dostępu do systemu eWUŚ należy zatwierdzić wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ w Portalu Personelu: Administracja i opcje → Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ → „Utwórz wniosek”

  Wniosek ten zawiera:

  • dane identyfikacyjne lekarza,
  • zobowiązanie lekarza do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych, a także zasad poufności i tajemnicy danych.

2. Po akceptacji wniosku oddział Funduszu wyda upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ oraz automatycznie nada uprawnienia lokalnego administratora do systemu eWUŚ dla posiadanego przez lekarza użytkownika do Portalu Personelu. Lekarz otrzyma informację zwrotną w Portalu Personelu.

UWAGA!!!Lekarzy, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do Portalu Personelu prosimy o uzyskanie dostępu do portalu. Szczegółowa procedura aktywacji konta do Portalu Personelu znajduje się na naszej stronie internetowej.

4. Po uzyskaniu upoważnienia można zalogować się do systemu eWUŚ korzystając z identyfikatora i hasła dostępu do Portalu Personelu.

Materiały informacyjne:

1. Strona logowania do eWUŚ

2. Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

3. Strona internetowa Centrali NFZ dot. eWUŚ.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2012 r.; aktualizacja: 8 marca 2019 r.