Zgłaszanie zmian ewidencji osób zatrudnionych w aptece

Obowiązek poinformowania Oddziału NFZ  przez podmiot prowadzący aptekę o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece wynika z zapisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Termin na zgłaszanie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy. W przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece Oddział nakłada karę umowną. Szczegółowa instrukcja zgłaszania zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece jest dostępna w Portalu Świadczeniodawcy w lokalizacji: „Administracja i opcje”, należy wybrać: Pokaż więcej/Pobieranie plików technicznych NFZ/Pliki wspólne/Apteki.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 marca 2013 r.