Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

W przypadku potrzeby przesłania danych za wybrany okres rozliczeniowy po zamknięciu okresu sprawozdawczego należy wystosować odpowiednio umotywowany wniosek do Dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ. Umotywowane wnioski należy składać poprzez Portal Świadczeniodawcy.

Instrukcja składania wniosków dostępna w Portalu Świadczeniodawcy-> okresy rozliczeniowe-> Wnioski o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego ->Pomoc.

W przypadku:

1. wezwania apteki do złożenia korekty jako uzasadnienie należy podać: „wezwanie do złożenia korekty, znak pisma: (należy podać znak pisma)”,

2. korekty w wyniku postępowania kontrolnego jako uzasadnienie należy podać: „postępowanie kontrolne nr: (należy podać numer postepowania)”.

Po poprawieniu danych wymagane jest dostarczenie do Oddziału korekty zestawienia zbiorczego w wersji papierowej lub elektronicznej (eZestawienie), również w przypadku gdy kwota refundacji nie uległa zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z art. 45 ust. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego. Powyższy zapis nie dotyczy: wezwania apteki do złożenia korekty i postępowania kontrolnego.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 października 2012 r.; aktualizacja: 22 lutego 2021 r.