Administrowanie dostępem do Portalu Świadczeniodawcy (zmiana hasła)

Poniżej prezentujemy wnioski dla aptek, które posiadają już konto dostępu do portalu. Wniosek należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Oddziału. Możliwości złożenia wniosku:

  1. Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Oddziału,
  2. Pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres sekretariat.wgl@nfz-gdansk.pl
  3. Faksem na numer telefonu: 58 32 18 601.

Niezależnie od wersji przekazanej elektronicznie (e-mail lub faks) wniosek należy złożyć w formie papierowej w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej. W przeciwnym wypadku nastąpi blokada konta administratora. W przypadku pozytywnej weryfikacji, jednorazowe hasło dostępu zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail.     

Wniosek o utworzenie konta administratora (PDF)

Wniosek o zmianę hasła administratora (Portal Świadczeniodawcy) (PDF)

Wniosek o zablokowanie konta użytkownika (PDF)

 

podpisała: Małgorzata Paszkowicz Dyrektor POW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2015 r.