Rekrutacje w roku 2015

Zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), publikujemy informacje o naborze kandydatów do pracy.

Informacje o naborze do pracy:

Nabór na stanowiska pracy w POW NFZ - ogłoszenia z roku 2015

Ogłoszenia Lista kandydatów Wyniki rekrutacji

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa – WSS/15/34 - zakończone

data publikacji: 29 października 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 24 listopada 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 17 grudnia 2015 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa - WWM/15/33 - zakończone

data publikacji: 28 października 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 23 listopada 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 17 grudnia 2015 r.

Referent w Wydziale Kontroli - WKO/15/32 - zakończone

data publikacji: 12 października 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 4 listopada 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 grudnia 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/15/31 - zakończone

data publikacji: 30 września 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 26 października 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 listopada 2015 r.

Główny Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/15/30 - zakończone

data publikacji: 25 września 2015 r., aktualizacja: 29 stycznia 2016 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 29 stycznia 2016 r.

Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Słupsku - WKO/15/29 - zakończone

data publikacji: 16 września 2015 r., aktualizacja: 12 października 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 15 grudnia 2015 r.

Referent w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/15/28 - zakończone

data publikacji: 11 września 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 12 października 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 listopada 2015 r.

Starszy Referent w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/15/27 - zakończone

data publikacji: 11 września 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 12 października 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 listopada 2015 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/15/26 - zakończone

data publikacji: 21 lipca 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 11 września 2015 r.

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/15/25 - zakończone

data publikacji: 3 lipca 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 21 lipca 2015 r.

Starszy referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/15/24 - zakończone

data publikacji: 30 czerwca 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 23 lipca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 14 września 2015 r.

Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym na umowę na czas określony - WO/15/23 - zakończone


data publikacji: 23 czerwca 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 14 lipca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 17 sierpnia 2015 r.

Młodszy Informatyk w Wydziale Informatyki - WI/15/22 - zakończone


data publikacji: 16 czerwca 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 17 lipca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 17 sierpnia 2015 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/15/21 - zakończone


data publikacji: 12 czerwca 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 3 lipca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 29 lipca 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/15/20 - zakończone

data publikacji: 29 maja 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 17 czerwca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 22 września 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/15/19 - zakończone

data publikacji: 29 maja 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 17 czerwca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 21 lipca 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/15/18 - zakończone

ata publikacji: 27 maja 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 15 czerwca 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 13 lipca 2015 r.

Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/15/17 - zakończone

data publikacji: 8 maja 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 29 maja 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 17 sierpnia 2015 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/15/16 - zakończona

data publikacji: 7 maja 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 3 lipca 2015 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa - WWM/15/15 - zakończone

data publikacji: 7 maja 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 28 maja 2015 r.

Wyiki rekrutacji

data publikacji: 1 lipca 2015 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej - WWM/15/14 - zakończone

data publikacji: 7 maja 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 28 maja 2015 r.

Wyiki rekrutacji

data publikacji: 23 czerwca 2015 r.

Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/15/13 - zakończone

data publikacji: 30 kwietnia 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 25 maja 2015 r.

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 czerwca 2015 r.

Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/15/12 - zakończone

data publikacji: 7 kwietnia 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 5 maja 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 czerwca 2015 r.

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa - WWM/15/11 - zakończone

data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 23 kwietnia 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 1 czerwca 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/15/10 - zakończone

data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 23 kwietnia 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 14 maja 2015 r.

Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/15/09 – zakończone

data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 23 kwietnia 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 26 maja 2015 r.

Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/15/08 - zakończone

data publikacji: 27 marca 2015 r.

Kandydaci spełniajacy wymagania formalne

data publikacji: 16 kwietnia 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 7 maja 2015 r.

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/15/07 - zakończone

data publikacji: 9 marca 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 7 maja 2015 r.

Starszy Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej - WWM/15/06 - zakończone

data publikacji: 13 lutego 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 18 marca 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 kwietnia 2015 r

Konserwator-kierowca w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/15/05 - zakończone

data publikacji: 13 lutego 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 16 marca 2015 r

Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/15/04 - zakończone

data publikacji: 26 stycznia 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 16 lutego 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 2 kwietnia 2015 r

Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/15/03 - zakończone

data publikacji: 23 stycznia 2015 r.

 

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 9 marca 2015 r

Starszy Referent w Wydziale Księgowości - WK/15/02 – zakończone

data publikacji: 2 stycznia 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 22 stycznia 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 10 lutego 2015 r

Konserwator-kierowca w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/15/01 - zakończone

data publikacji: 2 stycznia 2015 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne

data publikacji: 22 stycznia 2015 r

Wyniki rekrutacji

data publikacji: 11 lutego 2015 r