Skład Rady Oddziału III kadencji (2013 - 2016 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia III kadencji:

UCHWAŁĄ NR 607/XXIX/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku powołano członków Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie:

  1. Michał OwczarczakPrzewodniczący Rady Oddziału - osoba wskazana przez Wojewodę Pomorskiego,
  2. Sebastian Susmarski – Zastępca Przewodniczącego Rady Oddziału - osoba powołana z własnej inicjatywy Sejmiku Województwa Pomorskiego,
  3. Jerzy Adamski - osoba wskazana przez Wojewodę Pomorskiego,
  4. Andrzej Pograniczny – osoba wskazana przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego,
  5. Jacek Szubstarski – osoba wskazana przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Gdańsku,
  6. Katarzyna Zimmer-Drabczyk – osoba wskazana przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Gdańsku,
  7. Aleksander Lewandowski – osoba wskazana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,
  8. Wojciech Sobczak – osoba wskazana przez szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
  9. Dariusz Gobis - osoba powołana z własnej inicjatywy Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zmiany

Uchwała nr 931/XLIII/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 15 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 607/XXIX/13 w sprawie powołania członków Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – powołująca p. Dariusza Gobisa do składu Rady POW NFZ– własna inicjatywa Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Uchwała nr 900/XLII/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie odwołania członka Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – odwołanie p. Grażyny Zielińskiej ze składu Rady POW NFZ.

Uchwała nr 3/RO/III/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wyboru na Zastępcę Przewodniczącego Rady Oddziału POW NFZ p. Sebastiana Susmarskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady POW NFZ zwołane przez Marszałka Województwa Pomorskiego odbyło się 4 czerwca 2013 roku. Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Rady POW NFZ, którym został p. Michał Owczarczak.