Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pomorskiego OW NFZ

Złożenie wniosku do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia możliwe jest poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podania należy składać na formularzu „pismo ogólne”:

Pismo ogólne - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Gdańsk

(http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?opisId=3091&kartaId=26180&searchEngine=true&pE2SHHlWords=wojew%C3%B3dzki+pomorski+oddzia%C5%82)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Pomorskiego OW NFZ: /im2816rkl4/SkrytkaESP

Dokument elektroniczny może być przedłożony bez podpisu, z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski, skargi, podania muszą być podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akceptowalne formaty załączników:

.doc
.rtf
.xls
.csv
.txt
.gif
.tif
.bmp
.jpg
.pdf
.zip

Uwaga! Wszelkie dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.