O
oddziale
Jesteś tutaj: Strona główna  › O oddziale

O oddziale

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszystkie potrzebne Wam informacje o naszej działalności.

Pole tekstowe:  Narodowy Fundusz Zdrowia, jego Centrala i oddziały, funkcjonują na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

NFZ jest publicznym płatnikiem zajmującym się finansowaniem świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez podmioty medyczne posiadające umowy na udzielanie tego typu usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych w Funduszu.

Zawierane z placówkami ochrony zdrowia kontrakty mają na celu jak najlepsze zaspokojenie wszystkich potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje ze środków publicznych leczenie ponad 2 milionów ubezpieczonych zamieszkujących Pomorze.

Oddział zajmuje się również określaniem jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w naszym regionie oraz bieżącą analizą ich kosztów, a także opracowywaniem, wdrażaniem, realizowaniem i finansowaniem programów zdrowotnych, monitorowaniem ordynacji lekarskich, lecznictwem uzdrowiskowym oraz działalnością na rzecz promocji zdrowia.

Na naszej stronie internetowej w serwisach dla pacjentów, świadczeniodawców i personelu medycznego staraliśmy się zamieścić  ważne dla Państwa informacje.

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku!

Elżbieta Rucińska-Kulesz
Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

Adresy i telefony kontaktowe

Dane do faktury:

Nabywca

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
NIP: 107-00-01-057

Odbiorca – płatnik

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

 

Dane identyfikacyjne:

Numer identyfikacyjny REGON: 015817985-00143
Numer identyfikacyjny NIP:        107-00-01-057

 

Numery rachunków bankowych:

  • 65 1130 1121 0006 5481 7520 0001  - rachunek podstawowy
  • 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004  - rachunek pomocniczy – wpłaty z tyt. opłat za III zmianę lekarza, opłat dodatkowych za ubezpieczenie dobrowolne
  • 43 1130 1121 0006 5481 7520 0009  - rachunek pomocniczy – wpłaty wadium

Licznik odwiedzin: 2693