Import docelowy leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

IMPORT DOCELOWY LEKÓW DLA PACJENTÓW LECZONYCH POZA SZPITALEM - Informacja archiwalna

W związku z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), zgodę na sprowadzenie i refundację leku nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydaje Minister Zdrowia. Realizacja potwierdzonych wniosków, wraz z dołączoną receptą, odbywa się w aptece ogólnodostępnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2012 r.