Leczenie stomatologiczne - Informacje archiwalne

Informacje archiwalne

  • Rozliczanie świadczeń z protetyki stomatologicznej oraz ortodontycznych w roku 2008

    Na stronie Centrali zamieszczone zostało obszerne wyjaśnienie (niestety już niedostępne na nowej stronie) na temat rozliczania w roku 2008 świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej :

    Zasady opisane na podanej stronie dotyczą również świadczeń ortodontycznych i kwot na świadczenia ortodontyczne.

    • pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ,
    • pomiędzy świadczeniodawcą a technikiem dentystycznym (wykonawcą części technicznej świadczenia).

data publikacji: 17 kwietnia 2008 r.