Komunikaty dla użytkowników Portali

Od grudnia 2006 POW NFZ udostępnił ,,Portal Świadczeniodawcy'' przeznaczony do elektronicznej wymiany niektórych danych pomiędzy świadczeniodawcami a systemem informatycznym POW NFZ.

Wskazówki techniczne i wyjaśnienia dla użytkowników Portalu

Wszystkie wskazówki i bieżące komunikaty - w odwrotnej chronologii

 • Szkolenie dotyczące przygotowywania plików renegocjacyjnych na 2012 r. z pomocą Portalu Potencjału

W związku z przygotowaniem plików renegocjacyjnych na 2012 rok (ofert aktualizacyjnych w formie elektronicznej) przez Świadczeniodawców posiadających umowy w następujących rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej: POZ-NS, AOS, SZP, PSY, REH, SPO, OPH, STM, PRO, SOK, Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki zaprasza na spotkanie-szkolenie przypominające zasady przygotowania w/w plików.

Osoby zainteresowane szkoleniem z przygotowania pliku za pomocą Portalu Potencjału prosimy o przybycie 15 listopada 2011r., Sala A (I piętro) w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ul. Rajska 6, Gdańsk:

 • I grupa od godz. 9.00do 11.00 dla Świadczeniodawców z powiatów: M. Gdańsk, M. Gdynia, M. Sopot, gdański, nowodworski, tczewski, kartuski, pucki, wejherowski, kościerski.
 • II grupa od godz. 11.30do 13.30 dla Świadczeniodawców z powiatów: M. Słupsk, słupski, lęborski, bytowski, człuchowski, chojnicki, kwidzyński, malborski, sztumski, starogardzki.

Spotkanie prowadzi Sekcja Portali i Słowników Pomorskiego OW NFZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2011 r.

 • Dostęp do Portalu Personelu dla lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne

  Aby uzyskać dostęp do ,,Portalu Personelu'', należy:

  1. Wypełnić ,,Formularz Aktywacyjny'' na stronie logowania do ,,Portalu Peronelu ''. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy: wydrukować i wypełnić w dwóch egzemplarzach umowę upoważniającą do korzystania z Portalu NFZ, zapoznać się z regulaminem na korzystanie z Portalu, zatwierdzić przyciskiem ,,Zatwierdź'', system dokona wstępnej weryfikacji podanych informacji. Na podany adres email zostanie wysłany mail z linkiem pozwalającym na potwierdzenie wniosku. (Użytkownik ma 7 dni na potwierdzenie wskazanego w wiadomości linka.) Po kliknięciu na załączony w treści wiadomości link, nastąpi przekierowanie do witryny POW NFZ. Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu warunków określonych w formularzu aktywacyjnym należy nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź i drukuj''. Przed zatwierdzeniem proszę sprawdzić czy adres e-mail został wpisany prawidłowo.
  2. Wypełnić dwa egzemplarze umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Na stronie poświęconej Portalowi Personelu zamieszczone są wzory dokumentów, które należy złożyć w POW NFZ.

  Wydrukowany, podpisany i opieczętowany: formularz aktywacyjny wraz z dwoma podpisanymi egzemplarzami umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ należy przesłać na adres Pomorskiego OW NFZ:

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańśk

  Formularz aktywacyjny służy do uzyskania dostępu do Portalu dla lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 października 2010 r.

 • Dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' przy rejestracji nowej apteki

  Aby uzyskać dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', należy:

  1. Wypełnić ,,Formularz Rejestracyjny'' na stronie logowania do ,,Portalu Świadczeniodawców ''. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy: wydrukować i wypełnić w dwóch egzemplarzach umowę upoważniającą do korzystania z Portalu NFZ, zapoznać się z regulaminem na korzystanie z Portalu, zatwierdzić przyciskiem ,,Zatwierdź'', system dokona wstępnej weryfikacji podanych informacji. Na podany adres email zostanie wysłany mail z linkiem pozwalającym na potwierdzenie wniosku. (Użytkownik ma 7 dni na potwierdzenie wskazanego w wiadomości linka.) Po kliknięciu na załączony w treści wiadomości link, nastąpi przekierowanie do witryny POW NFZ. Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu warunków określonych w formularzu aktywacyjnym należy nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź i drukuj''. Przed zatwierdzeniem proszę sprawdzić czy adres e-mail został wpisany prawidłowo.
  2. Wypełnić dwa egzemplarze umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Na stronie poświęconej Portalowi Świadczeniodawców zamieszczone są wzory dokumentów, które należy złożyć w POW NFZ.

  Wydrukowany, podpisany i opieczętowany: formularz wraz z dwoma podpisanymi egzemplarzami umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ i wyciągami z właściwych rejestrów należy przesłać na adres Pomorskiego OW NFZ:

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańśk

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 października 2010 r.

 • Blokada edycji danych podstawowych dla świadczeniodawców i podwykonawców w Portalu Potencjału - od 3 czerwca 2010 r.

  W związku z aktualizacjami Portalu Potencjału NFZ POW informuje, że od 03.06.2010 r. została zablokowana edycja danych podstawowych dla świadczeniodawców i podwykonawców (oprócz numerów telefonów) oraz edycja i dodawanie nowych wpisów np. do rejestru wojewody, KRS, do ewidencji działalności gospodarczej, izby lekarskiej lub pielęgniarskiej.

  Jednocześnie informujemy, że po stronie OW istnieje możliwość dodawania w Portalu Potencjału komórek organizacyjnych podwykonawców do podpisanej umowy ze świadczeniodawcą w celu przygotowania odpowiednich aneksów do umów.

  W związku z powyższym wszelkie zmiany dokonywane będą przez pracowników NFZ POW na podstawie złożonej pisemnej informacji wraz z dokumentem stwierdzającym zmianę.

  Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z Państwa oczekiwaniami Portal Potencjału jest stale doskonalony pod względem nowych funkcjonalności i ergonomii działania. W ostatniej aktualizacji dodano możliwość wydruku personelu i komórek, co, mamy nadzieję, ułatwi Państwu pracę.

  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

  • (058) 75-12-567,
  • (058) 75-12-532.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 czerwca 2010 r.

 • Szkolenie dla Świadczeniodawców i Podwykonawców z obsługi Portalu Potencjału - 16 lutego 2010 r.

  W związku z dużym zainteresowaniem Świadczeniodawców szkoleniem z Obsługi Portalu oraz aktualizacjami Portalu, NFZ POW organizuje szkolenie dla Świadczeniodawców i Podwykonawców.

  Osoby zainteresowane szkoleniem z obsługi Portalu Potencjału prosimy o przybycie 16 lutego 2010 r., Sala Obrad - 204 (I piętro) w Nowym Ratuszu, ul. Wały Jagiellońskie 1, godz. 9:30.

  W związku z ograniczoną liczbą miejsc, NFZ POW prosi o wcześniejszą rezerwację poprzez

  Kartę należy wypełnić i odesłać faxem na numer (058) 75-12-528, liczy się kolejność zgłoszeń.

  Jednocześnie informujemy, że udział w szkoleniu nie upoważnia do korzystania z parkingu wewnętrznego Urzędu. W związku z powyższym NFZ POW nie zapewnia miejsc parkingowych.

  Powyższy komunikat nie dotyczy osób, które brały udział w szkoleniu w dniach 6 stycznia 2010 r. oraz 27 stycznia 2010 r.

  Prosimy o zapoznanie się z agendą spotkania.

  Agenda spotkania - do pobrania:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 stycznia 2010 r.

 • Kolejne szkolenie dla Świadczeniodawców i Podwykonawców z obsługi Portalu Potencjału

  Uwaga: Brak już wolnych miejsc na szkolenie.

  W związku z dużym zainteresowaniem Świadczeniodawców szkoleniem z Obsługi Portalu oraz aktualizacjami Portalu, NFZ POW organizuje szkolenie dla Świadczeniodawców i Podwykonawców.

  Osoby zainteresowane szkoleniem z obsługi Portalu Potencjału prosimy o przybycie 27 stycznia 2010 r., Sala Obrad - 204 (I piętro) w Nowym Ratuszu, ul. Wały Jagiellońskie 1, godz. 9:30.

  W związku z ograniczoną liczbą miejsc, NFZ POW prosi o wcześniejszą rezerwację poprzez

  Kartę należy wypełnić i odesłać faxem na numer (058) 75-12-528, liczy się kolejność zgłoszeń.

  Jednocześnie informujemy, że udział w szkoleniu nie upoważnia do korzystania z parkingu wewnętrznego Urzędu. W związku z powyższym NFZ POW nie zapewnia miejsc parkingowych.

  Powyższy komunikat nie dotyczy osób, które brały udział w szkoleniu w dniu 6 stycznia 2010 r.

  Prosimy o zapoznanie się z agendą spotkania.

  Agenda spotkania - do pobrania:

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 stycznia 2010 r.

 • Szkolenie dla Świadczeniodawców i Podwykonawców z obsługi Portalu Potencjału

  W związku z aktualizacjami Portalu Potencjału jak i napływającymi od Świadczeniodawców prośbami o pomoc w obsłudze Portalu, NFZ POW organizuje szkolenie dla Świadczeniodawców i Podwykonawców.

  Osoby zainteresowane szkoleniem z obsługi Portalu Potencjału prosimy o przybycie 6 stycznia 2010r., Sala Obrad - 204 (I piętro) w Nowym Ratuszu, ul. Wały Jagiellońskie 1, godz. 9:30.

  Jednocześnie informujemy, że udział w szkoleniu nie upoważnia do korzystania z parkingu wewnętrznego Urzędu. W związku z powyższym NFZ POW nie zapewnia miejsc parkingowych. Prosimy o zapoznanie się z agendą spotkania.

  Agenda spotkania - do pobrania:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 grudnia 2009 r.

 • Przerwa serwisowa

  W piątek 23 października 2009 roku o godz. 12:00 z powodu niezbędnych prac serwisowych zamknięte zostaną portale POW NFZ (Portal Świadczeniodawców / Portal Konkursowy / Portal Personelu) oraz wstrzymane zostanie przetwarzanie przesyłek o zrealizowanych świadczeniach oraz z aptek. System będzie przyjmował przesyłki, lecz nie będzie odsyłał odpowiedzi. Przerwa potrwa do poniedziałku do godzin przedpołudniowych. Za utrudnienia przepraszamy.

  data publikacji: 20 października 2009 r.

 • Przerwa serwisowa

  We wtorek 13 października 2009 roku o godz. 08:00 z powodu prac serwisowych zamknięte zostaną portale POW NFZ (Portal Świadczeniodawców / Portal Konkursowy / Portal Personelu). Przerwa powinna zakończyć się do końca dnia. Za utrudnienia przepraszamy.

  data publikacji: 9 października 2009 r.

 • Dostęp do Portalu Świadczeniodawcy - w wersji dla aptek

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w odpowiedzi na Państwa oczekiwania uruchamia nową funkcjonalność która umożliwia otrzymanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy w wersji dla aptek. Obecnie istnieją dwie możliwości otrzymania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'':

  1. Wypełnić ,,Formularz Aktywacyjny'' na stronie logowania do ,,Portalu Świadczeniodawców ''. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy: wydrukować i wypełnić w dwóch egzemplarzach umowę upoważniającą do korzystania z Portalu NFZ, zapoznać się z regulaminem na korzystanie z Portalu, zatwierdzić przyciskiem ,,Zatwierdź'', system dokona wstępnej weryfikacji podanych informacji. Na podany adres email zostanie wysłany mail z linkiem pozwalającym na potwierdzenie wniosku. (Użytkownik ma 7 dni na potwierdzenie wskazanego w wiadomości linka.) Po kliknięciu na załączony w treści wiadomości link, nastąpi przekierowanie do witryny POW NFZ. Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu warunków określonych w formularzu aktywacyjnym należy nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź i drukuj''.
   Przed zatwierdzeniem proszę sprawdzić czy adres e-mail został wpisany prawidłowo. Wydrukowany, podpisany i opieczętowany: formularz wraz z dwoma podpisanymi egzemplarzami umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ należy przesłać na adres Pomorskiego OW NFZ:

   Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Marynarki Polskiej 148
   80-865 Gdańsk

   lub

  2. Wydrukować i wypełnić:

   • wniosek o założenie konta w portalu (formularz rejestracyjny i oświadczenie administratora),
   • dwa egzemplarze umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Na stronie poświęconej Portalowi Świadczeniodawców zamieszczone są wzory dokumentów, które należy złożyć w POW NFZ. Wypełnione formularze należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

   Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Marynarki Polskiej 148
   80-865 Gdańsk

  Podpisał: Z up. Dyrektora Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NF4

  data publikacji: 1 kwietnia 2009 r.

 • Obsługa Portalu Świadczeniodawcy - w wersji dla aptek i lekarzy posiadających umowę indywidualną upoważniającą do wystawiania recept refundowanych

  Instrukcja obsługi Portalu w wersji dla aptek dostępna jest w dwu wersjach do pobrania:

  Wzór umowy upoważniającej dla aptek oraz regulamin korzystania z Portalu są dostępne na stronie poświęconej ,,Portalowi Świadczeniodawcy''.

  data publikacji: 25 czerwca 2008 r.

 • Dostęp do Portalu - protokół SSL zamiast oprogramowania VPN

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprościł dotychczasowy sposób łączenia się z portalami internetowymi, z których zobowiązani są korzystać świadczeniodawcy POW NFZ oraz ich podwykonawcy (Portal Świadczeniodawców / Portal Potencjału oraz Portal Personelu). Dostęp do portali będzie teraz możliwy za pomocą protokołu SSL - bez potrzeby wcześniejszego uruchamianie tunelu VPN. Aby połączyć się przez SSL, trzeba w adresie portalu nazwę protokołu ,,http'' zamienić na ,,https'', jak niżej

  https://konkurs.nfz-gdansk.pl

  Uwaga - w adresie portali w miejsce 172.17.0.2 trzeba wpisać konkurs.nfz-gdansk.pl.

  Protokół SSL zapewnia uwierzytelnioną, poufną i odporną na ingerencję z zewnątrz komunikację z aplikacjami na serwerze POW NFZ.

  data publikacji: 27 maja 2008 r.

 • Dostęp do Portalu - dla podwykonawców w rodzaju zaopatrzenie ortopedyczne

  W dziale ,,Informator'' został zamieszczony komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w sprawie dostępu do ,,Portalu Potencjału'' (,,Portalu Świadczeniodawców'') dla podwykonawców.

  data publikacji: 4 kwietnia 2008 r.

 • Dostęp do Portalu - dla podwykonawców w rodzaju leczenie szpitalne

  W dziale ,,Informator'' został zamieszczony komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (we wszystkich zakresach) w sprawie przygotowań do konkursu ofert i dostępu do ,,Portalu Potencjału'' (,,Portalu Świadczeniodawców'') dla podwykonawców.

  data publikacji: 4 kwietnia 2008 r.

 • Przerwa serwisowa

  W czwartek 22 listopada 2007 roku o godz. 23:00 z powodu prac serwisowych zamknięty zostanie ,,Portal Świadczeniodawców'' oraz ,,Portal Konkursowy''. Przerwa powinna zakończyć się do piątku, 23 listopada do godz. 3:00.

  data publikacji: 21 listopada 2007 r.

 • Dostęp do Portalu - dla podmiotów nieposiadających umowy z POW NFZ

  Podmioty, które nie posiadają umowy z POW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i co za tym idzie nie posiadają dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (w Pomorskim OW funkcjonującego od listopada 2006 r. pod nazwą ,,Portal Świadczeniodawców''), proszone są o złożenie formularza rejestracyjnego, oświadczenia administratora i umowy wypełnionej w dwóch egzemplarzach, oraz o zapoznanie się z regulaminem.

  Wzory powyższych dokumentów oraz regulamin korzystania z Portalu są dostępne na stronie poświęconej ,,Portalowi Świadczeniodawców''.

  Formularz rejestracyjny oraz oświadczenie administratora należy przesłać:

  • do dnia 2 listopada 2007
  • na fax (58) 75-12-516

  Podpisane umowy w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do POW NFZ do 15 listopada 2007 r. z dopiskiem na kopercie ,,PORTAL - UMOWA''.

  Kontakt w sprawie Portalu:

  • Ewa Biały (58) 75-12-532
  • Mariola Majcherek (58) 75-12-564

  Uwaga - komunikat dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którzy nie posiadają umowy z POW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostałe przypadki:

  • Świadczeniodawcy w rodzaju ZPO (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) powinni postępować zgodnie z komunikatem z 24.10.2007.
  • Świadczeniodawcy w rodzaju UZD (leczenie uzdrowiskowe) powinni postępować zgodnie z komunikatem Centrali z 22.10.2007.
  • Świadczeniodawcy POW NFZ, posiadający dostęp do Portalu, którzy nie mają podpisanej umowy na korzystanie z Portalu powinni postępować zgodnie z komunikatem z 29.10.2007.

  data publikacji: 30 października 2007 r.

 • Umowa na korzystanie z Portalu - dla świadczeniodawców posiadających konto w Portalu

  Zgodnie z Zarządzeniem 94/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 22.10.2007 r. świadczeniodawcy posiadający umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązani do zawarcia ,,Umów upoważniających do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia'' (w Pomorskim OW funkcjonującego od listopada 2006 r. pod nazwą ,,Portal Świadczeniodawców'').

  W związku z powyższym świadczeniodawcy POW NFZ (a  więc posiadający już dostęp do Portalu) powinni pobrać wzór umowy, podpisać i przekazać w dwóch egzemplarzach do POW NFZ. Numer umowy powinien mieć postać:

  xxxxxx/2007, gdzie xxxxxx oznacza 6-cio cyfrowy kod świadczeniodawcy występujący w kodzie umowy na świadczenia zdrowotne, np. 999999/2007.

  Wzór umowy upoważniającej oraz regulamin korzystania z Portalu są dostępne na stronie poświęconej ,,Portalowi Świadczeniodawców''.

  Podpisane umowy w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do POW NFZ do 15 listopada 2007 r. z dopiskiem na kopercie ,,PORTAL - UMOWA''.

  Kontakt w sprawie Portalu:

  • Ewa Biały (58) 75-12-532
  • Mariola Majcherek (58) 75-12-564

  Uwaga - komunikat dotyczy wyłącznie świadczeniodawców posiadających już dostęp do Portalu. Pozostałe przypadki:

  • Świadczeniodawcy w rodzaju ZPO (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) powinni postępować zgodnie z komunikatem z 24.10.2007.
  • Świadczeniodawcy w rodzaju UZD (leczenie uzdrowiskowe) powinni postępować zgodnie z komunikatem Centrali z 22.10.2007.
  • Podmioty, które nie posiadają umowy z POW NFZ powinny postapić zgodnie z komunikatem z 30.10.2007.

  data publikacji: 29 października 2007 r.; aktualizacja: 30 października 2007 r.

 • Ankieta porad POZ - załącznik nr 4

  Informujemy, że w ,,Portalu Świadczeniodawcy'' w ankiecie nr 4 pozycje 7-13 dotyczą pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej. Natomiast pozycje 20-25 dotyczą pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.

  data publikacji: 5 kwietnia 2007 r.

 • Modyfikacja portalu

  Dziś ,,Portal Świadczeniodawcy'' i witryna konkursu ofert zostały zmodyfikowane. Nowa instrukcja obsługi znajduje się na stronie głównej portalu.

  data publikacji: 29 marca 2007 r.

 • Ostateczny termin dostarczania danych personelu

  Informujemy, że 28 lutego 2007 r. upłynął ostateczny termin przekazania załączników do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym załącznika nr 2 pt. ,,Wykaz osób udzielających świadczenia'', przekazywanego za pomocą ,,Portalu Świadczeniodawcy''.

  Podmioty, które dotychczas nie przekazały danych, zobowiazuje się w trybie natychmiastowym tj. do 30 marca 2007 r. do wprowadzenia personelu w ,,Portalu Świadczeniodawcy''.

  Pismo podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

  data publikacji: 26 marca 2007 r.

 • Przesunięcie terminu dostarczania danych personelu

  Informujemy, że termin przekazania aktualnych danych o personelu w ,,Portalu Świadczeniodawcy'' oraz nadsyłania wykazu osób udzielających świadczenia stanowiący załącznik nr 2 do umów został przesunięty do dnia 28 lutego 2007 r.

  Jednocześnie informujemy, że nastąpi przerwa w działaniu ,,Portalu Świadczeniodawcy'' od piątku tj. 16.02.2007 od godz. 16:00 do soboty tj. 17.02.2007 do godz. 13:00.

  data publikacji: 16 lutego 2007 r.

 • Przepustowość łącza dostępowego VPN

  Nawiązując do licznych skarg na funkcjonowanie Portalu Świadczeniodawcy, w szczególności na samorzutne zrywanie połączeń przez VPN, Pomorski OW NFZ podjął starania o podniesienie przepustowości łącza dostępowego, z którego korzysta Portal.

  Ponieważ realizacja tej usługi odwleka się w czasie prosimy o jeszcze trochę cierpliwości i przepraszamy za dotychczasowe trudności.

  data publikacji: 6 lutego 2007 r.

 • Przesunięcie terminu nadsyłania wniosków

  Z uwagi na problemy techniczne, jakie wystąpiły podczas wypełniania wniosków o zatrudnienie personelu, POW NFZ przedłużył termin przygotowania w Portalu zgłoszeń osób udzielających świadczenia w ramach umów z POW NFZ do 16 lutego 2007 roku.

  Ponadto POW NFZ zwalnia świadczeniodawców z obowiązku drukowania i przesyłania do oddziału w formie papierowej wszystkich wniosków dostępnych w Portalu, tj.: 01, 04, 11, 14 i 17.

  Dane wprowadzone do systemu za pośrednictwem Portalu zostaną zatwierdzone jedynie warunkowo - niezależnie od statusu wniosku ,,Zatwierdzony''. Po zmianie statusu wniosku na ,,Zatwierdzony'' można będzie wydrukować z Portalu wykazu osób udzielających świadczeń - załącznik nr 2 do umowy.

  Dopiero po otrzymaniu wykazu osób udzielających świadczeń w wersji papierowej, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, POW NFZ przeprowadzi pełną weryfikację dostarczonych informacji.

  data publikacji: 26 stycznia 2007 r.

 • Panda ,,Antivirus + Firewall 2007'' - aktualizacja wersji

  Użytkownicy Windows, którzy mają na swoim komputerze zainstalowany program antywirusowy firmy Panda ,,Antivirus + Firewall 2007'' oraz oprogramowanie VPN mogą natrafiać na problemy z komunikacją z Portalem. Rozwiązaniem jest aktualizacja do najnowszej wersji ,,Antivirus + Firewall 2007'', którą udostępnia producent. Prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio firmą Panda Software.

  data publikacji: 25 stycznia 2007 r.

 • Próby dopisania personelu, który już jest w słowniku

  Podczas próby dodania nowego personelu do słownika (wniosek 01), pojawia się niekiedy komunikat mówiący, że pracownik już znajduje się w słowniku mimo, że jego nazwiska nie widać na liście.

  W takim wypadku należy za pomocą wniosku 04 wyszukać dane tej osoby, podając numer PESEL, po czym uzupełnić brakujące dane. Od tej chwili osoba ta będzie widoczna w wykazie personelu.

  data publikacji: 24 stycznia 2007 r.

 • Specjalność ,,lekarz - medycyna nuklearna'' po wybraniu grupy zawodowej

  Przy wprowadzaniu danych do wniosku 01 lub 04, które dotyczą lekarza, po wybraniu grupy zawodowej, niezależnie od wybranego kodu, pojawia się opis ,,LEKARZ - MEDYCYNA NUKLEARNA''. Jest to błąd programu zgłoszony do producenta. Należy ten opis zignorować i mimo wszystko przekazać wniosek do Oddziału NFZ. Po zatwierdzeniu go przez Oddział, opis będzie zgodny z wybranym kodem.

  Poprawka pojawi się najprawdopodobniej w piątek (26.01.2007).

  data publikacji: 24 stycznia 2007 r.

 • Wskazówka dotycząca nawigacji w Portalu

  Do poruszanie się po ,,Portalu Świadczeniodawców'' (nawigacja) należy wykorzystywać wyłącznie przyciski i odnośniki przygotowane na stronach portalu. Wykorzystywanie przycisków przeglądarki internetowej (np. ,,Wstecz'') lub jej klawiszów skrótów (np. [Alt] [strzałka w lewo]) powoduje, że dane nie są prawidłowo przekazywane między stronami/oknami. Konsekwencją używania przycisków przeglądarki są błędy przy próbie zapisu do bazy.

  data publikacji: 24 stycznia 2007 r.

 • Informacja o formie nadysłania harmonogramów poradni

  POW NFZ informuje, że obecnie w ,,Portalu Świadczeniodawców'' nie jest możliwe drukowanie harmonogramów pracy komórek. Wobec tego zmianie ulega informacja opublikowana 7 grudnia 2006 r.

  • Wykazy osób udzielających świadczenia należy wydrukować z ,,Portalu Świadczeniodawców''.

  • Natomiast harmonogramy pracy komórek organizacyjnych (zał. nr 1 dla umów POZ oraz zał. nr 3 dla umów: AOS, AOS-W, SZP-L, SZP-C, PSY, REH, OPD-H, STM, STM-O, SOK) należy wypełnić poza portalem - zgodnie z wzorami załączników do umów, zawartymi w materiałach informacyjnych dla poszczególnych rodzajów świadczeń oraz dodatkowo udostępnionymi w Informatorze.

  Wymienione dokumenty należy nadysłać do 31 stycznia 2007 r. Szczegóły w Informatorze.

  data publikacji: 19 stycznia 2007 r.

 • Czasowe zwolnienie z nadsyłania wniosków 01 i 04

  Z uwagi na obowiązujące terminy zakończenia aktualizacji danych o zatrudnieniu, POW NFZ zwalnia świadczeniodawców z obowiązku drukowania i przesyłania do oddziału wniosków 01 i 04 w formie papierowej. Zwolnienie to ma charakter tymczasowy i obowiązuje wyłącznie do końca stycznia 2007 r (więcej w informacji o wypełnianiu wniosków).

  Natomiast forma papierowa jest bezwzględnie wymagana w wypadku pozostałych wniosków związanych z zatrudnieniem (kody: 11, 14, 17).

  Ponadto od początku lutego 2007 roku forma papierowa będzie obowiązywała dla wszystkich wniosków wypełnianych za pośrednictwem ,,Portalu Świadczeniodawców''.

  data publikacji: 18 stycznia 2007 r.

 • Problemy z wprowadzeniem wniosku o zatrudnienie

  Zgłaszane problemy z wprowadzeniem wniosków o zatrudnienie w przeważającej części wynikają z niewłaściwej kolejności wypełniania wniosków w portalu.

  W ,,Portalu Świadczeniodawców'' wyróżnić możemy dwa rodzaje wniosków:

  • wnioski dotyczące zmian słownikowych, czyli dopisania zupełnie nowej osoby do wykazu personelu medycznego albo zmiany jej: numeru PWZ, specjalizacji lub grupy zawodowej (kod wniosku: 01, 04 - szczegóły na stronach 56-58 instrukcji);

  • wnioski dotyczące zatrudnienia w wybranej komórce organizacyjnej osoby, której prawidłowe i kompletne dane znajdują się już w powyższym wykazie (kod wniosku: 11, 14, 17 - szczegóły na stronach 54-56 instrukcji).

  Ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności - najpierw wprowadzenie wniosków o zmianę/uzupełnienie danych, a dopiero po ich zaakceptowaniu przez oddział NFZ, przystąpienie do wypełniania wniosków o zatrudnienie.

  • W słownikach wykorzystywanych w ,,Portalu Świadczeniodawców'' dość często występują braki w danych dotyczących personelu medycznego (brak określonej grupy zawodowej, specjalizacji itp.). Z tego powodu wielu użytkowników na etapie wprowadzania wniosku o zatrudnienie (zmianę danych) personelu w komórce napotyka na problem związany z pustą listą grup zawodowych albo specjalizacji. Podczas wypełniania wniosków o zatrudnienie (kod: 11, 14, 17) nie ma możliwości uzupełnienia braków słownikowych, a co za tym idzie - nie ma możliwości pomyślnego zakończenia wypełniania tych wniosków.

   W takiej sytuacji konieczne jest najpierw wypełnienie wniosku o zmianę danych (kod: 04) lub o dodanie personelu (kod: 01).

  • Podczas wypełnienia wniosków o zmianę danych (dodanie) personelu medycznego może pojawiać się problem polegający na tym, że nie otwierają się okienka (tzw. pop-up windows) ze słownikami grup zawodowych i organów wydających numer prawa wykonywania zawodu. Rzowiązanie jego zostało podane 17.01.2007 r.

  • Kompletne wnioski 01/04 powinny być przekazane do POW NFZ (polecenie ,,Przekaż do OW NFZ'' na stronie edycji wniosku personelu). Na stronie z wykazem wprowadzonych wniosków otrzymują one status ,,O'' (,,Otwarty'').

  • Przekazanie wniosku do OW NFZ nie jest tożsame z jego przyjęciem i zaakceptowaniem przez oddział, a tym samym nie oznacza, że zmiany wprowadzone we wniosku odnoszą natychmiastowy skutek. Zmiany słownikowe dokonywane są dopiero w momencie zaakceptowania wniosku przez pracownika Oddziału NFZ. Wniosek otrzymuje wtedy status ,,Z'' (,,Zatwierdzony w OW NFZ'').

  • Dopiero od tego momentu dane uzupełnione we wnioskach 01/04 (czyli np. grupy zawodowe, specjalizacje) pojawiają się w odpowiednich rubrykach przy wypełnianiu wniosków o zatrudnienie personelu w komórce (kody: 11, 14, 17).

  POW NFZ do końca stycznia 2007 roku zwalnia świadczeniodawców z obowiązku drukowania i przesyłania do oddziału wniosków 01 i 04 w formie papierowej (szczegóły w komunikacie o zwolnieniu).

  data publikacji: 18 stycznia 2007 r.

 • Problemy z korzystaniem z niektórych słowników - wyskakujące okienka

  Część użytkowników ,,Portalu Świadczeniodawców'' natrafiła na problem, podczas próby skorzystania ze słownik grup zawodowych lub przeglądarki kodów organów wydających PWZ lekarzy. Słowniki te powinny wyświetlać się w osobnych okienkach tzw. pop-up windows.

  Według producenta oprogramowania (portalu) rozwiązaniem jest wyłączenie blokowania wyskakujących okien (pop-up windows).

  1. W wypadku korzystania z przeglądarki Mozilla obsługa wyskakujących okien wygląda następująco (przykład dla Mozilla 1.7.12):

   • z menu ,,Narzędzia'' wybieramy pozycję ,,Zarządzaj wyskakującymi oknami'';
   • wybieramy opcję ,,Zezwalaj na wyświetlanie wyskakujących okien przez tę witrynę'';
   • w okienku ,,Menadżera wyskakujących okien'' / ,,Wyskakujące okna - akceptowane witryny'', które się pojawi w górnym polu widzimy adres portalu: (172.17.0.2);
   • wybieramy przycisk ,,Dodaj witrynę'' (powinna zostać dopisana do listy widocznej w środkowej części okna);
   • przyciskiem ,,OK'' kończymy pracę z ,,Menadżerem wyskakujących okien''.
  2. W wypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer obsługa wyskakujących okien wygląda następująco (przykład dla IE 6.0):

   • z menu ,,Narzędzia'' wybieramy pozycję ,,Blokowanie wyskakujących okienek'';
   • wybieramy opcję ,,Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek''.

  Uwaga - dosyć powszechnym zjawiskiem podczas częstego korzystania z Internetu jest podpinanie dodatkowych ,,pasków narzędzi'' (ang. toolbar) dla wykorzystywanej przeglądarki. Taki pasek widoczny jest z reguły pod górną listwą z adresem przeglądanej witryny internetowej. Typowe przykłady to: Google Toolbar lub Yahoo Toolbar. Tego typu dodatki są raczej niepożądane (oprogramowanie rozpoznawane jako programy szpiegujące - spyware) - niestety, z reguły instalują się bez wiedzy i zgody użytkownika. Mogą one posiadać własną obsługę blokowania okienek wyskakujących, niezależną od obsługi w samej przeglądarce. Wtedy nie zadziałają podane wyżej sposoby odblokowania wyskakujących okienek.

  Użytkownicy, którzy posiadają już taki toolbar w swojej przeglądarce internetowej, powinni zwrócić uwagę, czy również na tym dodatkowym pasku narzędziowym wyłączone jest blokowanie wyskakujących okienek. Wyłączenie powinno być wykonane przynajmniej dla ,,Portalu Świadczeniodawców''. Metoda wyłączania powinna się wyświetlić po najechaniu kursorem na toolbar (przykład: wygląd przeglądarki z Googole Toolbar).

  data publikacji: 17 stycznia 2007 r.

 • Przerwa serwisowa

  W piątek 12 stycznia 2007 roku o godz. 14:00 z powodu prac serwisowych zamknięty zostanie ,,Portal Świadczeniodawców''. Operacja związana jest z otwarciem nowego roku rozliczeniowego w systemie informatycznym POW NFZ

  Przerwa w działaniu portalu powinna zakończyć się do poniedziałku, 15 stycznia.

  data publikacji: 12 stycznia 2007 r.

 • Przedłużenie terminu

  Na prośbę Świadczeniodawców, przedłużamy termin przekazania do oddziału aktualnych danych o personelu w ,,Portalu Świadczeniodawców'', o których mowa w  komunikacie z dnia 7 grudnia 2006 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku.

  data publikacji: 10 stycznia 2007 r.

 • Koniec przerwy serwisowej

  W dniu 09.01.2006 zakończono prace serwisowe związane z ,,Portalem Świadczeniodawców''. Udało się w znacznym stopniu przywrócić właściwe przyporządkowanie danych personelu i świadczeniodawcy.

  W przypadku, gdyby w poszczególnych jednostkach występowały jeszcze dalsze, znaczne, rozbieżności między danymi z Portalu a stanem faktycznym, prosimy o przesłanie takiej informacji faksem na numer: (058) 32-18-515.

  data publikacji: 10 stycznia 2007 r.

 • Panda ,,Antivirus + Firewall 2007'' - reset komputera

  Użytkownicy Windows XP, którzy mają na swoim komputerze zainstalowany program antywirusowy firmy Panda ,,Antivirus + Firewall 2007'', po zainstalowaniu oprogramowania VPN i próbie nawiązania połączenia przez VPN mogą natrafić na problem (restart komputera albo tzw. ,,blue screen''). Problem pojawia się w wypadku niezgodności między oprogramowaniem VPV a jednym z driverów w programie antywirusowym.

  Rozwiązanie problemu zostało opisane na stronie firmy Panda (witryna w języku angielskim), a polega na zainstalowaniu poprawki do programu ,,Antivirus + Firewall 2007'' (hotfix: hft60610s4.exe), udostępnionej na tejże stronie.

  data publikacji: 8 stycznia 2007 r.

 • Przedłużenie przerwy serwisowej

  Przerwa w działaniu ,,Portalu Świadczeniodawców'' została przełużona do środy, 10 stycznia do godz. 10:00. O ponownym uruchomieniu portalu będziemy informować osobno.

  Prace serwisowe usuną niepotrzebne dane dotyczące personelu medycznego dla większości świadczeniodawców. Nie zostaną usunięte dane tych świadczeniodawców, którzy już wygenerowali wnioski o zmianę lub dodanie danych personelu, czyli samodzielnie usiłowali uporządkować dane.

  Pomorski OW NFZ przesunie termin składania załączników, generowanych przez portal.

  data publikacji: 8 stycznia 2007 r.

 • Przerwa serwisowa

  W piątek 5 stycznia 2007 roku o godz. 11:00 z powodu prac serwisowych zamknięty zostanie ,,Portal Świadczeniodawców''. Operacja ma na celu uporządkowanie danych personelu medycznego, które pojawiły się w portalu, a spowodowana została licznymi zgłoszeniami od świadczeniodawców.

  Przerwa w działaniu portalu powinna zakończyć się do poniedziałku, 8 stycznia. O ponownym uruchomieniu portalu będziemy informować osobno.

  Pomorski OW NFZ, wiedząc o technicznych problemach, rozważa przesunięcie terminu składania załączników, generowanych przez portal.

  data publikacji: 5 stycznia 2007 r.

 • Wnioski o dostęp

  W pierwszej kolejności portal posłuży do aktualizacji danych personelu medycznego oraz harmonogramów pracy, stanowiących załączniki do umów. Od stycznia 2007 dane te należy przekazywać za wyłącznie pośrednictwem portalu (wydruki z portalu - po wprowadzeniu danych).

  Prosimy o jak najszybsze pobranie i odesłanie wypełnionego wniosku o założenie konta VPN oraz o zainstalowanie oprogramowania VPN. Prosimy również o zapoznanie się instrukcją obsługi portalu.

  Dla przyspieszenia procedury wniosek można przesłać faxem, ale niezależnie od tego oryginał należy przesłać listem.

  Więcej o ,,Portalu Świadczeniodawców'':