Programy i standardy przekazywanych danych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia świadczeniodawcowm oraz płatnikom składek zdrowotnych programy oraz informacje o stosowanych standardach plików i kodach, wykorzystywanych przez system informatyczny Oddziału.