Świadczeniodawcy

Schemat postępowania świadczeniodawcy wobec pacjenta z kraju UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa

Świadczenia udzielane pacjentom z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa nie w każdej sytuacji mogą być sfinansowane przez NFZ. Czasami obowiązek zapłaty spoczywa na pacjencie. Aby możliwe było rozliczenie świadczeń przez NFZ, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków i postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami.

  1. Świadczenie musi być objęte umową z NFZ.

  2. Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający jego uprawnienia.

    aktualizacja: 4 stycznia 2011 r.

  3. Rozliczenie z NFZ powinno być zgodne z ustaloną procedurą:

aktualizacja: 15 lutego 2022 r.