Rozliczanie świadczeń w rodzaju POZ-NS

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 10/2011/DSOZ z dnia 28 lutego 2011 r. Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczenia udzielone od dnia 1 marca 2011 r. pacjentom z UE w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej /kod produktu jednostkowego 5.21.00.0000020– świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - UE/, powinny zostać rozliczone po uprzednim aneksowaniu umowy POZ-NS o wartość zrealizowanych świadczeń.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby wstrzymać się z generowaniemi przekazywaniem do POW NFZ rachunków do momentu otrzymania aneksu zwiększającego umowę. Przypominamy, iż w celu rozliczenia rachunków za świadczenia udzielone w ramach w/w produktu należy sprawozdać świadczenia medyczne udzielone pacjentom z UE w systemie informatycznym do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a następnie po otrzymaniu aneksu zwiększającego umowę można dostarczać rachunki do NFZ.

Rachunki przesyłane do naszego oddziału przed podpisaniem aneksu będą zwrotnie odsyłane.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 sierpnia 2011 r.