Leczenie w Unii Europejskiej

Schemat postępowania świadczeniodawcy wobec pacjenta z kraju UE/EFTA

Świadczenia udzielane pacjentom z UE/EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) nie w każdej sytuacji mogą być sfinansowane przez NFZ. Czasami obowiązek zapłaty spoczywa na pacjencie. Aby możliwe było rozliczenie świadczeń przez NFZ, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków i postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami.