Kontraktowanie na 2011 r.

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych


Plan zakupu świadczeń


Zaproszenia do składania wniosków POZ i ZPO


Rozstrzygnięcia postępowań


Renegocjacje umów wieloletnich


Komunikaty dotyczące postępowań


Protesty i odwołania


Kontrakty zawarte na 2011 r.

 


Zarządzenia Prezesa NFZ i materiały POW NFZ