Materiały informacyjne PSY

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2024.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Obwieszczenie nr 1/2024 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.02.2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 26 lutego 2024 r.

ZIP (pliki PDF, docx)

Zarządzenie nr 55/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 7 czerwca 2024 r.

ZIP (pliki PDF, docx)

Zarządzenie Nr 1/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 12 stycznia 2024 r.

ZIP (pliki PDF, docx)

Zarządzenie Nr 181/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 15 grudnia 2023 r.

ZIP (pliki PDF, doc)

Zarządzenie Nr 164/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 15 grudnia 2022 r.

ZIP (pliki PDF, doc)

Zarządzenie Nr 83/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 11 lipca 2022 r.
ZIP (pliki PDF, doc)

Zarządzenie Nr 29/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.03.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 19 maja 2021 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 198/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 13 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 28 czerwca 2021 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 10 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 7 stycznia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21.12.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 23 grudnia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

data publikacji: 2 czerwca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

data publikacji: 11 lipca 2022 r.
ZIP (pliki PDF, .doc)

Zarządzenie Nr 39/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

data publikacji: 19 maja 2022 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 214/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

data publikacji: 23 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 19/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.02.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

data publikacji: 15 lutego 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

data aktualizacji: 5 maja 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

data aktualizacji: 29 czerwca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 2 listopada 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 24 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 30/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 marca 2018 r.w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

data publikacji: 23 kwietnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 74/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 4 maja 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

data publikacji: 17 stycznia 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

data publikacji: 26 maja 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

data publikacji: 30 stycznia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2023 r. poz. 510)

data aktualizacji: 20 marca 2023 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2023 r. poz. 601)

data aktualizacji: 31 marca 2023 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2022 r. poz. 2184)

data aktualizacji: 27 października 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2155)

data publikacji: 7 grudnia 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2021 r. poz. 2400)

data aktualizacji: 19 maja 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 456)

data publikacji: 17 marca 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020, poz. 2086).

data publikacji: 19 maja 2022 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022, poz. 955).

data publikacji: 6 maja 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2021, poz. 2491).

data aktualizacji: 3 stycznia 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2012).

data aktualizacji: 19 maja 2022 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1976).

data aktualizacji: 19 maja 2022 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2364).

data aktualizacji: 19 maja 2022 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2444).

data aktualizacji: 29 czerwca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1953).

data aktualizacji: 29 czerwca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2020, poz. 1785)

data publikacji: 14 października 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019, poz. 1640)

data publikacji: 23 września 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019, poz. 1285)

data publikacji: 23 lipca 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1786)

data publikacji: 19 września 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 852)

data publikacji: 14 maja 2018 r.
plik PDF