Materiały informacyjne do programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" na rok 2024.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Profilaktyka 40 PLUS - program pilotażowy

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. 2023, poz. 116).

data aktualizacji: 18 stycznia 2023 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS(Dz.U. 2022, poz. 1354).

data aktualizacji: 1 lipca 2022 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS(Dz.U. 2022, poz. 358).

data aktualizacji: 14 lutego 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U.2021.2278)

data aktualizacji: 29 grudnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081)

data aktualizacji: 24 czerwca 2021 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 149/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

data aktualizacji: 17 listopada 2022 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 80/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.06.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

data aktualizacji: 1 lipca 2022 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 202/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

data aktualizacji: 29 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 106/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.07.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

data aktualizacji: 7 lipca 2023 r.

ZIP (pliki PDF, .doc)

Zarządzenie Nr 128/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.08.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

data aktualizacji: 1 września 2023 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

data aktualizacji: 24 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)