Protesty i odwołania na rok 2023

Protesty i odwołania na rok 2023

Odwołania

*Decyzje publikowane są zgodnie z  art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 )

Kod postępowania Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania (PDF) Data zamieszczenia decyzji
11-23-000024/SPO/14/1/14.2140.029.04/01

DOM Medica Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

22.12.2022 Decyzja nr 1/2022 23.12.2022
11-23-000043/SPO/14/1/14.2140.029.04/01

DOM Medica Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

22.12.2022 Decyzja nr 2/2022 23.12.2022
11-23-000043/SPO/14/1/14.2140.029.04/01 Pallmed Sp. z o.o.,
ul. 30-go Stycznia 57/58, 85-796 Bydgoszcz
22.12.2022 Decyzja nr 3/2022 23.12.2022
11-23-000024/SPO/14/1/14.2140.029.04/01 Pallmed Sp. z o.o.,
ul. 30-go Stycznia 57/58, 85-796 Bydgoszcz
23.12.2022 Decyzja nr 4/2022 23.12.2022

 

Protesty

Kod konkursu Data złożenia protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)

11-23-000311/SOK

/11/1/11.1210.053.02/01

08.05.2023 PDF 08.05.2023 PDF 08.05.2023