Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ogłoszone w dniu 18.01.2023 r.

18-01-2023

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 18 stycznia 2023 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.04.2023 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

 • 11-23-000150/PSY/04/1/04.9901.400.03/01,
 • 11-23-000151/PSY/04/1/04.9901.400.03/01,
 • 11-23-000152/PSY/04/1/04.9901.400.03/01,
 • 11-23-000153/PSY/04/1/04.9901.400.03/01,
 • 11-23-000154/PSY/04/1/04.9901.400.03/01,
 • 11-23-000155/PSY/04/1/04.9901.400.03/01.

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 555, -667, -533.
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2023 r.

  Wszystkie aktualności