Materiały informacyjne do programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" na rok 2022.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Profilaktyka 40 PLUS - program pilotażowy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS(Dz.U. 2022, poz. 358).

data aktualizacji: 14 lutego 2022 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U.2021.2278)

data aktualizacji: 29 grudnia 2021 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081)

data aktualizacji: 24 czerwca 2021 r.

plik PDF

Zarządzenie Nr 202/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

data aktualizacji: 29 grudnia 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

data aktualizacji: 24 czerwca 2021 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)