Komunikat w sprawie cen oczekiwanych do postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na terenie województwa pomorskiego

29-07-2022
  1. Program lekowy – Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana  (03.0000.431.02)

   cena punktu: 1,35 zł

  Leki w programie lekowym –  Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana  (03.0001.431.02)

  Cena punktu: 1 zł

         liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 6

  1. Program lekowy – Stosowanie Letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepu allogennego krwiotwórczymi komórkami macierzystymi  (03.0000.432.02)

  Cena punktu: 1,35 zł

 Leki w programie lekowym –  Stosowanie Letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepu allogennego krwiotwórczymi komórkami macierzystymi  (03.0001.432.02)

 cena punktu: 1 zł

         liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 6

  1. Program lekowy – Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (03.0000.433.02)

   Cena punktu: 1,35 zł

     Leki w programie lekowym -  Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (03.0001.433.02)

  Cena punktu: 1 zł

          liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

  1. Program lekowy – Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu (03.0000.434.02)

          Cena punktu: 1,35 zł

          Leki w programie lekowym -  Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych     pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu (03.0001.434.02)

       Cena punktu: 1 zL

         liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 15

  1. Program lekowy – Leczenie Nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (03.0000.435.02)

         Cena punktu: 1,35 zł

Leki w programie lekowym -  Leczenie Nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (03.0001.435.02)

Cena punktu: 1 zł

        liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 6

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 lipca 2022 r.

 

  Wszystkie aktualności