Materiały informacyjne SZP

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2020.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP - leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 155/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

data publikacji: 7 października 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 97/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.07.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 3 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 134/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 31 sierpnia 2020r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 186/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 2 stycznia 2020r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

data publikacji: 2 grudnia 2019r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 149/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 30 września 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 87/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 17 czerwca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 1 czerwca 2020r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 43/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 23 marca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 12 marca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie Nr 26/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 2 stycznia 2020r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 165/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 2 grudnia 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 129/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 165/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2020  r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 27 października 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 98/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 3 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 187/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 2 stycznia 2020r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 128/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie Nr 23/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju leczenie szpitalne  oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 2 grudnia 2019r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 164/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 2 grudnia 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 149/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 102/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

data publikacji: 31 października 2019r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016. poz.1868)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1840)

data publikacji: 20 października 2020 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 466)

data publikacji: 18 marca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 poz. 2224)

data publikacji: 18 listopada 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1196)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1062)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 77)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2376)

data publikacji: 31 października 2019r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2013)

data publikacji: 31 października 2019r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2012)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1565)

data publikacji: 31 października 2019r.
plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2295).

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2019, poz. 2223)

data publikacji: 18 listopada 2019r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015, poz. 1958).

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2015. poz. 178)

data publikacji: 31 października 2019r.

plik PDF