Materiały informacyjne ogólne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

aktualizacja: 21 października 2020 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

aktualizacja: 28 kwietnia 2020 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 2020. Poz. 695)

aktualizacja: 28 kwietnia 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1548)

aktualizacja: 9 września 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 696)

aktualizacja: 20 kwietnia 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 547)

aktualizacja: 30 marca 2020 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 546)

aktualizacja: 30 marca 2020 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 545)

aktualizacja: 30 marca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 437)

aktualizacja: 14 marca 2020 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320)

aktualizacja: 9 marca 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 2019 poz. 2512)

aktualizacja: 31 grudnia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2019 poz. 2511)

aktualizacja: 31 grudnia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 2019 poz. 1629)

aktualizacja: 29 sierpnia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 1628)

aktualizacja: 29 sierpnia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 poz. 1335).

aktualizacja: 18 lipca 2019 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 473)

aktualizacja: 9 kwietnia 2019 r.

plik PDF

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 617 ze zm.).

aktualizacja: 20 września 2018 r.

plik PDF

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.)

aktualizacja: 17 sierpnia 2020 r.

plik PDF

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.).

aktualizacja: 20 września 2018 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 27.03.2019 r. poz. 576 t.j.)

aktualizacja: 28 marca 2019 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1774)

aktualizacja: 20 lutego 2018 r.

plik PDF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

aktualizacja: 21 października 2020 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2190)

aktualizacja: 27 listopada.2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 r. poz. 866).

data publikacji: 13 maja 2019 r.

plik PDF
Rozporządzenie MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011 nr. 293 poz. 1729). plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (OWU) (Dz.U. z 2019 r. poz. 34)

data publikacji: 9 stycznia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2018 r. poz. 2364)

data publikacji: 19 grudnia 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1682)

data publikacji: 31 sierpnia 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)

data publikacji: 31 sierpnia 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1373)

data publikacji: 18 lipca 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1809)

data publikacji: 3 października 2017 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146) plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858)

data publikacji: 22 października 2020 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1897)

data publikacji: 5 października 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1179)

data publikacji: 20 czerwca 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 44)

data publikacji: 9 stycznia 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1980 ze zm.)

data publikacji: 21 marca 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z. 2017r. poz. 44).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1841)

data publikacji: 20 października 2020 r.
plik PDF

Rozporządządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2316)

data publikacji: 25 listopada 2019 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1887)

data publikacji: 7 października 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z. 2018 r. poz. 1383).

data publikacji: 19 lipca 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z. 2018 r. poz. 385).

data publikacji: 19 lutego 2018 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017. 2484)

data publikacji: 29 grudnia 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017. 2364)

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017. 1279)

data publikacji: 30 czerwca 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2017.852)

data publikacji: 28 kwietnia 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017.498)

data publikacji: 20 marca 2017 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372) plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016. 1555) plik PDF

Zarządzenie nr 15/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 19 lutego 2019 r.

plik ZIP

Zarządzenie nr 5/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

data publikacji: 19 lutego 2019 r.

plik ZIP

Zarządzenie nr 35/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

data publikacji: 14 września 2018 r.

plik ZIP

Zarządzenie nr 68/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 20 marca 2017 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

plik ZIP

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 25 września 2018 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów (zmiana do Zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ)

data publikacji: 30 marca 2017 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

data publikacji: 21 marca 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)
Zarządzenie nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.09.2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.

plik PDF

plik ZIP