Wykaz podmiotów leczniczych w województwie pomorskim w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które ZAWIESIŁY udzielanie świadczeń w związku z COVID-19

INFORMACJA ARCHIWALNA NIEOBOWIĄZUJĄCA

Pomorski OW NFZ publikuje aktualizację wykazu podmiotów leczniczych na terenie województwa pomorskiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które zawiesiły udzielanie świadczeń w związku z COVID-19. Stan na dzień 7 kwietnia 2020 r.

  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik PDF,
  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik xls.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 kwietnia 2020 r.

Pomorski OW NFZ publikuje aktualizację wykazu podmiotów leczniczych na terenie województwa pomorskiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które zawiesiły udzielanie świadczeń w związku z COVID-19. Stan na dzień 3 kwietnia 2020 r.

  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik PDF,
  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik xls.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2020 r.

Pomorski OW NFZ publikuje aktualizację wykazu podmiotów leczniczych na terenie województwa pomorskiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które zawiesiły udzielanie świadczeń w związku z COVID-19. Stan na dzień 31 marca 2020 r.

  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik PDF,
  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik xls.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 marca 2020 r.

Pomorski OW NFZ publikuje aktualizację wykazu podmiotów leczniczych na terenie województwa pomorskiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które zawiesiły udzielanie świadczeń w związku z COVID-19. Stan na dzień 27 marca 2020 r.

  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik PDF,
  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik xls.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2020 r.

Pomorski OW NFZ publikuje Wykaz podmiotów leczniczych na terenie województwa pomorskiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które zawiesiły udzielanie świadczeń w związku z COVID-19. Stan na dzień 25 marca 2020 r.

  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik PDF,
  • Wykaz podmiotów - do pobrania plik xls.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 marca 2020 r.