Gdzie na Pomorzu można otrzymać hasło i login do ZIP?

Dane dostępowe do systemu ZIP można odebrać osobiście w niżej wymienionych placówkach pomorskiego NFZ:

  • Delegatura POW NFZ w Słupsku przy  ulicy Poniatowskiego 4, tel. 58 32 18 540,  w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
  • Dział Obsługi Świadczeniobiorców w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 321 85 56, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni przy  ulicy Śląskiej 53, tel. 58 32 18 565 w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach przy ulicy Leśnej 10 (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza), tel. 58 32 18 570, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

data publikacji: 25 lipca 2013 r., aktualizacja: 7 maja 2015 r., aktualizacja: 25 lipca 2018 r.