Formularz E 104/S040 – zaświadczenie o przebytych okresach ubezpieczenia

Formularz E 104/S040 wydawany jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej instytucji. Służy do wymiany informacji o przebytych okresach ubezpieczenia między instytucjami państw członkowskich UE/EFTA.

Formularz E 104/S040 nie jest wydawany na wniosek osoby zainteresowanej.

Uwaga! Zgodnie z Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – dokumenty potwierdzające przebyte (tj. zakończone) okresy ubezpieczenia zdrowotnego mogą być wystawione wyłącznie w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez zainteresowaną  instytucję.

źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2024 r.