EKUZ

Co to jest karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ!

Karta jest ważna przez 3 lata od daty wydania dla osób ubezpieczonych i 20 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne. Dzieci otrzymują karty na okres 18 lat tj. do ukończenia 18 roku życia. Szczegółowe informacje dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z pobytem czasowym znajdują się tutaj.

Karta EKUZ jest wydawana od ręki na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku oraz kompletu stosownej dokumentacji.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA!

  1. Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z placówek.
  2. Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami) oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.
  3. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki. 
  4. W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną/IKP/ePUAP, karta zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres. Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres” i wpisaniu dokładnego adresu.

Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.
Zapraszamy do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 lub jednej z placówek.

Wypełnij wniosek:

Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny):

Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy:

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ (PDF)

Wniosek możesz:

  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z placówek (karty wydawane są od ręki);
  • przesłać pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub Delegatura w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk (brak możliwości odbioru osobistego);
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/IKP (brak możliwości odbioru osobistego).

Uprzejmie prosimy o przesyłanie tylko pierwszej strony wniosku.

UWAGA! Każde dziecko zgłoszone do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student (powyżej 18-go roku życia) musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Dane kontaktowe POW NFZ

Odbierz kartę

  • Osobiście w oddziale lub w jednej z placówek (karty wydawane są od ręki).
  • Na poczcie, jeśli  w punkcie 3 wniosku „Sposób odbioru karty”  zostanie zaznaczone pole: „przesłać pocztą na adres” i zostanie wpisany dokładny adres.
  • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek:

Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC)

wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF)

data publikacji: 3 lipca 2017 r.,  aktualizacja: 1 lipca 2022 r.