Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przeznaczony jest dla osób uprawnionych do leczenia w NFZ, które w trakcie pobytu w jednym z państw UE/EFTA skorzystały z leczenia bez EKUZ.

W celu uzyskania Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ przez osobę przebywającą na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA niezbędne jest przesłanie podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ wystawiany jest wyłącznie na okres wsteczny, czyli na okres udzielonych świadczeń.

źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2024 r.