Profile lecznicze lecznictwa uzdrowiskowego

O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia. Każde uzdrowisko posiada ustalone profile lecznicze. Aktualnie są to:

 1. choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia),
 2. choroby układu nerwowego (neurologia),
 3. choroby reumatologiczne (reumatologia),
 4. choroby kardiologiczne, nadciśnienie (kardiologia),
 5. choroby naczyń obwodowych ,
 6. choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 7. choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia),
 8. choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 9. cukrzyca (diabetologia),
 10. otyłość,
 11. choroby tarczycy,
 12. osteoporoza,
 13. choroby skóry (dermatologia),
 14. choroby kobiece (ginekologia),
 15. choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 16. choroby oka (okulistyka),
 17. choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).