Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych

INFORMACJA ARCHIWALNA

 • materiał do wypełnień czasowych,

 • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy,

 • cementy glasjonomerowe,

 • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3),

 • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2,

 • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych,

 • ćwieki gutaperkowe,

 • masa wyciskowa alginatowa,

 • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu,

 • nici chirurgiczne,

 • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.