Wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu

INFORMACJA ARCHIWALNA

 1. Leczenie chorób przyzębia:

  • kiretaż (,,czyszczenie patologicznej kieszonki zęba'') otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany),
  • założenie opatrunku parodontologicznego - każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe,
  • usunięcie złogów nazębnych - nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
 2. Badania kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał

 3. Leczenie endodontyczne:

  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z wypełnieniem dwóch kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba,
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z wypełnieniem trzech kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba,
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem dwóch kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba.