„Zielone światło” dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach

INFORMACJA ARCHIWALNA

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taką zmianę wprowadza podpisane 27 sierpnia br. przez Prezesa NFZ zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Celem zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzenie skutecznej profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych pacjentów.

Zarządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, dodatkowo punktowane będą oferty tych świadczeniodawców, którzy prowadzą gabinet stomatologiczny na terenie szkoły.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do opieki stomatologicznej w swoich szkołach - podkreśla Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej oraz wczesne wykrywanie i leczenie próchnicy u dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki zarządzeniu uda się uruchomić szkolne gabinety  szczególnie w tych oddziałach wojewódzkich, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych w szkołach jest niewystarczająca - dodaje Prezes NFZ.

W trakcie konsultacji wpłynęło kilkadziesiąt opinii do projektu. Uwag nie zgłosili przedstawiciele środowisk związanych z oświatą.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

Na terenie województwa pomorskiego w ramach umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia realizowane są w 34 gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w środowisku nauczania i wychowania.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia w ramach środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych w gabinetach posiadających umowę w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne”.

Lista gabinetów stomatologicznych w szkołach w woj. pomorskim jest dostępna tutaj.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 sierpnia 2015 r.