Leczenie stomatologiczne

Komunikat w sprawie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż od dnia 01.06.2020 r. nastąpiła zmiana miejsca udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej z dotychczasowej lokalizacji w Wejherowie; ul. 10 Lutego 13 do lokalizacji: Rumia ul. Derdowskiego 23.

Przypominamy, że świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 7.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i w święta - na terenie województwa pomorskiego można uzyskać w podanych niżej miejscach udzielania świadczeń:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 czerwca 2020 r.

Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

Wizyta u lekarza dentysty nie wymaga skierowania. Ubezpieczony może dokonać wyboru lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach pełnego etatu lekarz dentysta jest dostępny dla pacjenta:

  • 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie; łącznie minimum 30 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu do godziny 18;

Wiele placówek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz niektóre gabinety poza Trójmiastem udzielają świadczeń stomatologicznych również w soboty.

W nagłych przypadkach – z bólem zęba – pomoc można uzyskać w ramach zakresu: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej w godzinach od 19:00 do 7:00 rano dnia następnego - od poniedziałku do piątku oraz całodobowo - w soboty, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zgodnie z wykazem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dla osób ubezpieczonych świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane ze środków publicznych i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów (nie ma dopłat). Ubezpieczony w 100% ponosi koszty leczenia świadczeń niegwarantowanych oraz użycia materiałów innych niż gwarantowane (ponadstandardowych).

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do dodatkowych gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

W ramach gwarantowanych świadczeń stomatologicznych zapewnione jest także leczenie wad zgryzu w ramach zakresu: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży. Zaopatrzeniem dziecka w aparat zajmuje się lekarz ortodonta. Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatu ruchomego jedno- lub dwuszczękowego jest refundowane ze środków publicznych do ukończenia 12-go roku życia. Dzieciom do ukończenia 13 roku życia przysługuje kontrola przebiegu leczenia z aparatem oraz naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych. Nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mają zapewnione zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym, jeśli konieczność tego rodzaju leczenia wynika ze wskazań medycznych. Świadczenie z tego zakresu obejmuje koszt konsultacji anestezjologicznej wraz z niezbędnymi badaniami, leki do znieczulenia ogólnego, zabieg znieczulenia ogólnego, kompleksowy zabieg stomatologiczny oraz opiekę po wykonanym zabiegu.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do dodatkowych świadczeń stomatologicznych dla:

  • kobiet w ciąży - karta przebiegu ciąży,
  • kobiet w okresie połogu (trwającego 42 dni od dnia porodu) - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Wykaz gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego wraz z wykazem dodatkowych świadczeń i materiałów stomatologicznych dla niektórych grup pacjentów (Dz. U. z 2013 poz. 1462):