Wzory druków

Wzory zleceń, wykaz anulowanych kart zaopatrzenia

W poniższej tabeli zamieszczone zostały pliki:

  • typu xls - odczytywane m.in. za pomocą programu MS Excel;
  • typu docrtf - odczytywane m.in. za pomocą programu MS Word (do wykorzystania zamiennie);
  • w standardzie PDF - odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ,,Część A''

data aktualizacji: 1 lipca 2014 r.

  plik PDF

wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ,,Część B''

data aktualizacji: 12 czerwca 2014 r.

  plik PDF

wzór zlecenia na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego

data aktualizacji: 1 lipca 2014 r.

  plik PDF

wykaz kart zaopatrzenia anulowanych

data aktualizacji: 26 maja 2020 r.

plik xls plik PDF

Wniosek o udostępnienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

data publikacji: 10 stycznia 2019 r.   aktualizacja: 20 marca 2019 r.

  plik PDF

 

Dokumenty archiwalne: