Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Na stronie Centrali udostępniona została ,,Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe'' umożliwiająca zapoznanie się Świadczeniobiorcy z etapem realizacji skierowania: