Choroby Układu Krążenia

STOP UDAROM MÓZGU!

Każdego roku 70 tysięcy Polaków doznaje udaru mózgu. Jest to trzecia przyczyna śmierci wśród osób dorosłych w naszym kraju i jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności. Obejrzyj film, by poznać możliwe objawy udaru mózgu. Pamiętaj, że im szybciej chory trafi do szpitala i zostanie prawidłowo zdiagnozowany, tym większa będzie szansa na ograniczenie skutków udaru.

Polecamy do obejrzenia film:

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

Informację przygotował: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 marca 2016 r.

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ REALIZOWANE W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Pomorski Oddział Wojewódzki zaprasza na badania, które mogą wykonać osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także
u innych świadczeniodawców).

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

1) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

2) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

3) palenie tytoniu,

4) niska aktywność ruchowa,

5) nadwaga i otyłość,

6) upośledzona tolerancja glukozy,

7) wzrost stężenia fibrynogenu,

8) wzrost stężenia kwasu moczowego,

9) nadmierny stres,

10) nieracjonalne odżywianie,

11) wiek,

12) płeć męska,

13) obciążenia genetyczne.

Wymagane procedury medyczne:

1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.

2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI).

3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca.

4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.

5. W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

1) badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań
na choroby układu krążenia;

2) kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;

3) edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania
ze świadczeniobiorcą.

6. Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 lutego 2015 r.