Profilaktyka zdrowotna

  1. Program profilaktyki raka piersi

  2. Program profilaktyki raka szyjki macicy

  3. Program badań przesiewowych raka jelita grubego

  4. Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

  5. Program badań prenatalnych

  6. Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POChP)

  7. Program profilaktyki gruźlicy

  8. Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży

  9. Program Profilaktyka 40 Plus

  10. Program pilotażowy "Recepta na Ruch"