Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od 1 października wszedł w życie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie siecią szpitali. Na Pomorzu do PSZ zakwalifikowano 25 lecznic.

Wprowadzenie sieci szpitali skutkuje zmianami w organizacji nocnej  i całodobowej świątecznej opieki zdrowotnej. Opiekę tę mają bowiem obowiązek świadczyć zakwalifikowane do sieci szpitale I, II i III stopnia (w województwie pomorskim jest ich 18) oraz szpitale pediatryczne. Co oczywiste, niektóre placówki, zwłaszcza te powstałe w wyniku wcześniejszych konsolidacji, udzielać będą świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki w więcej niż jednym miejscu. Celem ułatwienia dostępu do świadczeń pacjentom z miejscowości położonych stosunkowo daleko od szpitali lecznice mają też możliwość udzielania tego typu świadczeń poprzez podwykonawców. Z tych samych przyczyn Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił dodatkowo postępowania konkursowe dla wyłonienia pięciu podmiotów na obszarze naszego województwa, które udzielać będą świadczeń z zakresu nocnej i całodobowej opieki świątecznej.

  • Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 1 października (niedziela).
  • Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych  w domu pacjenta. W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru. Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wyjazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia,
które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki,
lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.
Każdy świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) ma obowiązek umieścić wewnątrz przychodni (widoczne także z zewnątrz), adresy oraz numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń po godzinie 18 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) – bezpłatny, całodobowy telefon informacyjny dotyczący m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon
1. Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miastko ul. Generała Wybickiego 30 (59) 857 09 17
2. Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bytów ul. Lęborska 13 (59) 822 87 09
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie Człuchów ul. Szczecińska 31 (59) 834 22 81 wew. 316, 324
4. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku Malbork ul. Armii Krajowej 105/106 (55) 646 03 20
5. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowa 12 (55) 247 22 47
6. Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna Tczew ul. 30 Stycznia 57/58 (58) 777 66 01
7. Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna Gniew ul. Witosa 10 (58) 535 22 90 wew. 38
8. Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Starogard Gdański ul. Dr. Józefa Balewskiego 1 (58) 774 96 80
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Słupsk ul. Hubalczyków 1 (59) 846 01 02
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kobylnica NZOZ ul. Główna 54 a (59) 842 90 49
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ustka ul. Mickiewicza 12 (59) 815 42 28, 815 42 29
12. Szpitale Polskie Spółka Akcyjna w Sztumie Sztum ul. Reja 12 (55) 640 61 58
13. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku Lębork ul. Juliana Węgrzynowicza 13 (59) 863 30 00
14. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kościerzyna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia"
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
(58) 680 00 35
15. Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Puck ul. 1 Maja 13A (58) 673 48 38
16. ZDROWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kwidzyn ul. Józefa Hallera 31 (55) 645 84 15, 645 83 47
17. Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach Chojnice ul. Leśna 10 (52) 395 67 12
18. Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach Czersk ul. Leśna 11 (52) 398 95 09
19. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach Kartuzy ul. Floriana Ceynowy 7 (58) 685 49 59
20. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach Sierakowice Kaszubskie Centrum Medyczne ul. Lęborska 34 (58) 685 49 59
21. COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku Gdańsk al. Jana Pawła II 50 (58) 768 46 84
22. COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, wejście A (58) 764 06 40
23. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Gdańsk ul. Polanki 119;
ul. Polanki 117
(58) 552 62 65, 520 93 02
261 21 62 65
24. Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku Gdańsk ul.Świętokrzyska 4 (58) 763 98 90
25. Medica Plus Przychodnia Rodzinna Sp. z .o. o. Gdańsk ul. Stanisława Lema 21 (58) 340 54 70
26. Szpitale Pomorskie w Gdyni Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1 (58) 660 32 49
27. Szpitale Pomorskie w Gdyni Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 (58) 660 32 49
28. Szpitale Pomorskie w Gdyni Gdynia ul. Białowieska 1 (58) 660 32 49
29. Szpitale Pomorskie w Gdyni Wejherowo ul. A. Jagalskiego 10 (58) 572 78 44
30. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie Sopot ul. Bolesława Chrobrego 10 (58) 555 81 14
31. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Katarzyna Szalewska w Rumi Rumia ul. Derdowskiego 23 (58) 727 29 50
32. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim Pruszcz Gdański ul. Profesora Mariana Raciborskiego 2A (58) 773 30 31

 

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 września 2017 r.;  aktualizacja : 10 lipca 2020 r.