GDZIE SIĘ LECZYĆ W CZASIE COVID-19?

INFORMACJE ARCHIWALNE NIEOBOWIĄZUJĄCE

Tu znajdą Państwo wykaz podmiotów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w poszczególnych rodzajach świadczeń. Poniżej znajduje się również tabela z wykazem zamkniętych poradni specjalistycznych oraz reorganizowanych oddziałów szpitalnych.

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

  • Zamknięte placówki POZ:

do pobrania plik xls,

do pobrania plik PDF.

aktualizacja: 5 listopada 2021r.

  • Podmioty POZ udzielające teleporad:

do pobrania plik xls,

do pobrania plik PDF.

aktualizacja: 5 listopada 2021 r.

  1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

  • Zamknięte placówki AOS:

do pobrania plik xls,

do pobrania plik PDF.

aktualizacja: 2 czerwca 2021 r.

  • Podmioty AOS udzielające teleporad:

do pobrania plik xls,

do pobrania plik PDF.

aktualizacja: 2 czerwca 2021 r.

  1. Czynne gabinety ginekologiczne:

do pobrania plik xls,

do pobrania plik PDF.

aktualizacja: 2 czerwca 2021 r.

  1. Reorganizowane placówki (oddziały) – lista, z danymi kontaktowymi:

do pobrania plik xls,

do pobrania plik PDF.

aktualizacja: 15 września 2020 r.

Lista wszystkich podmiotów realizujących świadczenia w ramach umów z NFZ dostępna: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

Podpisała: Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 kwietnia 2020 r.; aktualizacja: 5 listopada 2021 r.