Wymagane podpisy na zbiorczych zestawieniach recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji

30-10-2009

W związku z uchybieniami dotyczącymi braku podpisów na zbiorczych zestawieniach recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o bezwzględnym obowiązku podpisywania zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne zarówno przez kierownika apteki jak i jej właściciela. W przypadku jeśli właściciel apteki jest jednocześnie jej kierownikiem wystarczy podpis po stronie właściciela apteki.

Powyższy obowiązek określają załączniki A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U.04.213.2165).

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności