Refundacja
leków

Refundacja leków

Od 1 stycznia 2009 roku tracą ważność recepty wydrukowane przed 1 lipca 2007 roku.

22-12-2008

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.) z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich, od 1 stycznia 2009 roku tracą ważność recepty wydrukowane przed 1 lipca 2007 roku (bez słów ,,data realizacji od dnia''). Tylko recepty zgodne z zał. nr 6 do w/w rozporządzenia będą mogły być wykorzystywane do przepisywania leków refundowanych.

Jednocześnie przypominamy, że kupony RUM można realizować na dotychczasowych zasadach.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 14