Refundacja
leków

Refundacja leków

Książeczka RUM - nie jedynym drukiem do wystawienia recepty

04-02-2009

W związku z odbieranymi w ostatnim okresie licznymi sygnałami od pacjentów o trudnościach w dostępie do świadczeń ze względu na brak książeczki usług medycznych (bloczków części wymiennej) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż książeczka ta nie jest jedynym stosowanym drukiem, na którym można wypisać receptę, skierowanie lub zlecenie.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 ze zm.) oraz Zarządzeń Prezesa NFZ powinny być stosowane również inne, niż książeczka usług medycznych wzory druków recept, skierowań i zleceń, funkcjonujące w systemie rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 19