KOMUNIKAT DLA APTEK - Podpisywanie umów i aneksów

02-06-2020

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że umowy oraz aneksy wraz z załącznikami będą podpisywane przez Oddział za pomocą ELEKTRONICZNEGO PODPISU KWALIFIKOWANEGO oraz w takiej formie wysyłane będą do aptek. Preferowany jest obustronny obieg umów/aneksów poprzez Portal Świadczeniodawcy. Rozwiązanie to pozwoli stronom na oszczędność czasu, pominięcie wydruków oraz pocztowego obiegu dokumentów a także usunięcie ewentualnych błędów związanych z dostarczaniem e-maili. Informacja o przekazaniu do podpisu elektronicznego umowy lub aneksu przesyłana jest do apteki stosownym komunikatem, który wyświetla się w BIEŻĄCYCH KOMUNIKATACH NA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

Dokumenty umowy są dostępne dla apteki w oknie: Umowy na realizacje świadczeń/Moje umowy/Podpisywanie eUmów.

Po wybraniu aktywnej akcji Podpisywanie eUmów apteka otrzymuje wgląd w listę dokumentów dotyczących umowy głównej lub aneksu opublikowanych przez OW NFZ.

W celu podpisania elektronicznego umowy/aneksu należy:

  1. Pobrać dokument podpisany cyfrowo przez OW NFZ – funkcja Pobierz
  2. Zapisać dokument w wersji PDF na dysku komputera, a następnie podpisać dokument podpisem kwalifikowanym w posiadanym przez aptekę systemie podpisu elektronicznego.
  3. Podpisany cyfrowo dokument apteka zwraca na Portal – funkcja Prześlij

UWAGA:

Jeśli umowa/aneks jest podpisany elektronicznie przez Dyrektora OW NFZ a nie posiadają Państwo podpisu kwalifikowanego należy wydrukować załączony plik w trzech egzemplarzach, podpisać i trzy egzemplarze odesłać.

W załączeniu - SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA - plik PDF

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2020 r.

  Wszystkie aktualności