Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) oraz informacja dla pacjenta

04-11-2019

Publikujemy opis procedury awaryjnej "Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)" - do pobrania plik PDF.

Z opisu procedury awaryjnej/instrukcji, jak wystawiać i realizować e-recepty w sytuacji braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) pracownicy medyczni/aptekarze dowiedzą się m.in.:

  • czy w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1), po 8 stycznia 2020 roku będzie można wystawić receptę w postaci papierowej;
  • w jakiej postaci pacjent musi przedstawić informację o wystawionej e-recepcie i jakie oświadczenie musi złożyć, aby farmaceuta zrealizował e-receptę;
  • w jakim terminie po usunięciu awarii farmaceuta musi wystawić i wysłać Dokument Realizacji Recepty (DRR).

Publikujemy także zestaw wzorców 1-stronicowej informacji dla pacjenta, która umożliwi aptekom wywiązanie się z nowego obowiązku wynikającego z Ogólnych Warunków Umów (apteka jest zobowiązana do umieszczenia w aptece, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji dotyczącej zasad realizacji e-recept zgodnej ze wzorem udostępnionym przez NFZ).

Udostępniamy do pobrania:

źródło informacji: Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ

data publikacji: 4 listopada 2019 r.

  Wszystkie aktualności