VII edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - przedłużenie terminu na złożenie formularza

22-06-2023
  Wszystkie aktualności