Spotkanie informacyjne w sprawie rozszerzenia warunków finansowania w dniu 26.05.2023 o godz. 11:00

25-05-2023

W związku z decyzją Ministra Zdrowia dot. rozszerzenia warunków określonych w Zarządzeniu nr 8/2023/BBIICD Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w piątek 26 maja br. o godz. 11:00.
Podczas spotkania omawiana będzie również kwestia podłączenia do systemu S46, który Minister Cyfryzacji udostępnia podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Poniżej  link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
19%3ameeting_Y2I0MWQ2NzctMmI1My00MGJjLTllYzgtMjhjNDFkZTllOTUw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220dd46864-
0f18-4a08-953a-568265f67bca%22%2C%22Oid%22%3A%2290507eb4-cd86-4dc9-ba07-
7e245cf6a209%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Dodatkowych informacji udzieli:

Dominik Krasowski,d.krasowski@mz.gov.pl, +48 668 150 089

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 25 maja 2023 roku

  Wszystkie aktualności