Komunikat dotyczący wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej, związanych z weryfikacjami prowadzonymi przez Sekcję Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń

18-01-2021

Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń POW NFZ przypomina o zasadach przesyłania wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej w celu poprawy świadczeń zakwestionowanych w procesie weryfikacji.
Wniosek taki powinien zawierać obowiązkowo:

 • datę utworzenia wniosku,
 • pełen numer umowy świadczeniodawcy, której dotyczy wniosek,
 • okres jakiego będą dotyczyć zmiany,
 • uzasadnienie otwarcia umowy wraz z numerem pisma, jakie świadczeniodawca otrzymał z POW NFZ,
 • określenie jakiego sposobu odblokowania umowy oczekuje świadczeniodawca (dokładny opis zmian jakie mają zostać wykonane w systemie informatycznym),
 • podanie identyfikatorów świadczeń wraz z datami ich realizacji oraz zakresu (produktu kontraktowego) i wyróżnika, w ramach którego dokonywane będą operacje – w przypadku odblokowania z możliwością dodania (dopisania) nowego świadczenia podanie zakresu świadczeń oraz dat realizacji świadczenia, które będzie dodane (pkt 3 „Wniosku o odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowie”),
 • podpis osoby upoważnionej.

Powyższe ma na celu ograniczenie liczby odblokowań tej samej umowy.
Wnioski, które nie będą zawierały ściśle określonego sposobu odblokowania zostaną odrzucone.
Sposoby odblokowania umów:

 1. ROZ - odblokowanie w celu naliczenia świadczeń (możliwość naliczenia świadczeń do limitu umowy bez jakichkolwiek korekt ze strony świadczeniodawcy),
 2. POP, ROZ - odblokowanie w celu poprawy świadczenia i naliczenia do limitu umowy (możliwość modyfikacji konkretnego świadczenia na tym samym id produktu lub usunięcie błędnego świadczenia oraz naliczenie do limitu umowy),
 3. USUN - odblokowanie w celu usunięcia błędnie rozliczonego świadczenia (możliwość usunięcia świadczenia bez możliwości wystawienia korekty),
 4. USUN, KOR - odblokowanie w celu usunięcia błędnie rozliczonego świadczenia i naliczenia korekty „in minus”(możliwość usunięcia świadczenia i wystawienia korekty „in minus” bez możliwości naliczenia do limitu umowy),
 5. DODAJ, ROZ – odblokowanie w celu dodania oraz naliczenia do limitu umowy nowego świadczenia (możliwość dodania nowego, nie sprawozdanego do tej pory świadczenia oraz naliczenie go w sytuacji gdy jest dostępny limit do konkretnej umowy),
 6. USUN, KOR oraz DODAJ, ROZ - odblokowanie w celu usunięcia błędnie rozliczonego świadczenia i dodania w jego miejsce prawidłowego nowego świadczenia (możliwość usunięcia świadczenia, wystawienia korekty, a w następnym etapie wpisania nowego świadczenia z nowym id produktu, bez możliwości modyfikacji innych świadczeń. WAŻNE! We wniosku należy podać dokładnie jakie świadczenie będzie usuwane (data i identyfikator świadczenia, zakres, wyróżnik) oraz jakie świadczenie zostanie w jego miejsce dodane (data świadczenia, zakres, wyróżnik). Wszystkie świadczenia, które zostaną sprawozdane poza wnioskowanymi, uzyskają status „błąd” bez możliwości rozliczenia.

Wnioski prosimy przesyłać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego komunikatu:

Wnioski powinny być dostarczane do POW NFZ pocztą elektroniczną na adres wsoz-m@nfz-gdansk.pl lub tradycyjną:
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Podpisał: z up. Bartosz Goyke, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2021 r.

  Wszystkie aktualności