Prace serwisowe w dniu 11.03.2023 r. w godzinach 08:00-16:00

10-03-2023

Informujemy,  że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w sobotę 11 marca 2023 r. w godzinach 08:00-16:00 nie będzie dostępu do systemu:

Jednocześnie informujemy, że nie będą także dostępne  usługi webservice dla tego systemu.

W czasie niedostępności nie będzie możliwe wystawianie i realizowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w systemie eZWM.

Zlecenia należy wystawiać i realizować poza systemem tj. w formie papierowej. Zlecenia wystawione w formie papierowej wymagają potwierdzenia w OW NFZ.

W czasie niedostępności systemu świadczeniodawcy realizujący zlecenia powinni zweryfikować uprawnienie do świadczeń – poprzez złożenie przez pacjenta oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Wprowadzenie danych o realizacji do systemu eZWM  będzie możliwe w trybie wstecznym od poniedziałku 13 marca 2023r.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 10 marca 2023 r.

  Wszystkie aktualności